Име E-mail Телефон Град Адрес Друга информация
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   +359 32 261 701 4027 Пловдив бул. "България" 236 Проф. д.п.н. Румяна Танкова
Декан
каб. № 217; тел. 032/261702; факс: 032/261701
e-mail: frerum@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р Юрий Янакиев
Зам.-декан по международно сътрудничество
каб. № 112; тел. 032
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - ДЕПАРТАМЕНТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ dkprps@gmail.com тел.: +359 32 261 791 4000 Пловдив бул. “България” № 236, ет.1
(Нова сграда на ПУ "П. Хилендарски")
Директор ДКПРПС:
Проф. д-р Галин Цоков,
e-mail: gtzokov@uni-plovdiv.bg

Административен секретар:
Марияна Георгиева,
тел.: +359 32 261 791
e-mail: dkprps@gmail.com
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" rector@uni-sofia.bg +359 2 9308 200, факс:+359 2 9460 255. 1504 София бул. „Цар Освободител“ 15 Ректор проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
тел. +359 2 987 39 96, +359 2 9308 207
rector@uni-sofia.bg
Секретар ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА
+359 2 987 39 96, +359 29308 207, +359 2 9308 201
факс: +359 2846 61 71
  Нов български университет (НБУ) vgionov@nbu.bg 02 811 0180 1618 София ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ 21 Директор на Централна университетска администрация:
Валентин Гьонов, корпус 1, офис 216,
тел.: 02/ 8110 216/ в. 1216
vgionov@nbu.bg
Секретар: Веляна Клисурка Студентски център, корпус 1 тел.: 02
  Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий" mbox@uni-vt.bg +359 62 623 670 5003 Велико Търново ж.к. Света гора, ул. "Теодосий Търновски" №2 Проф.д-р Христо Бонджолов - Ректор
  Национална спортна академия " Васил Левски" rector@nsa.bg (02) 40 14 100, 0898 77 66 87, 0898 77 64 40 1700 София Ректорат на НСА
Студентски град
проф. Пенчо Гешев - Ректор
rector@nsa.bg; тел/факс +359 2 400 75 04
  Университет за национално и световно стопанство (УНСС) y.ivanova@unwe.bg +359 2 8195; +359 2 8195 211; факс: +359 2 962 39 03 1700 София Студентски град "Хр. Ботев", УНСС
ул. "8-ми декември"
Проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Катедра "Икономикс"
Ректор
rectorss@unwe.bg
Сектор "Управление на човешките ресурси"
Ръководител сектор
Йолита Иванова
y.ivanova@unwe.bg
+359 2 8195 263
Ив
  Югозападен университет "Неофит Рилски" info@swu.bg +359 73 885 501, +359 73 88 55 05, факс: +359 73 88 55 16 2700 Благоевград ул. "Иван Михайлов" 66 Доц. д-р Борислав Юруков, Ректор
rector@swu.bg
Административен секретар: Камелия Илиева
+359-73-88 55 01
info@swu.bg
Николай Тахов - помощник ректор
+359/73/885 515 tahov@swu.bg
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - КАТЕДРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ kbe@deo.uni-sofia.bg +359 2 871 00 69, факс +359 2 870 53 28 1111 София ул. Коста Лулчев 21 Ръководител: доц. д-р Савелина Банова
Стая 107, тел. 872 34 81(2)/ 279

Инспектор: Вяра Димитрова
тел. 8723 481(2) /215
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ office@deo.uni-sofia.bg +359 2 872 34 81(2) факс: +359 2 870 53 28 1111 София ул. Коста Лулчев 27 Директор
доц. д-р Светозара Халачева
+359 2. 872 07 33, +359 2 872 34 81 (237)
  Нов Български Университет - ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ, МИГРАЦИОННИ И ЕТНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ cermes.sofia@gmail.com +359 2 81 10 602 1618 София ул. Монтевидео 2121, Montevideo, office 602 Ръководител:
Проф. д-р Анна Кръстева
е-mail: akrasteva@nbu.bg
Координатори:
Ваня Иванова
е-mail: vanya_ei@yahoo.com
Евелина Стайкова
е-mail: e_staikova@nbu.bg
ул. Монтевидео 21,
Корпус 2, ет
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" rectors@uni-plovdiv.bg +359 32 261 261 4000 Пловдив ул. Цар Асен 24 Проф. д-р Запрян Козлуджов
Ректор
тел.: 032/631 449
тел.: 032/261 222
e-mail: rector@uni-plovdiv.bg
  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" pr@shu.bg 054 830 495 GSM: 0894 555506 - Корпус 1 и Корпус 3 -+359 54 830 365 - Корпус 2 9700 Шумен ул= „Университетска“ 115 Проф.д.и.н. Георги Велков Колев - Ректор
+359 54 830 350
rector@shu.bg
Връзки с обществеността и медиите
pr@shu.bg
тел: 054 830 358
Records 1 to 13 of 13