Държавен орган / публична институция E-mail Телефон Адрес Друга информация
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ infocenter@parliament.bg +359 2 939 39; факс: +359 2 981 31 31 1169 София, пл. Народно събрание 2  
  КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ) office@ceibg.bg тел.: +359 2 981 9169 факс: +359 2 988 6776 София 1463, ул."Хан Аспарух" 8  
001 ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   +359 2 923 9333 1000 София, бул. Княз Александър Дондуков 2 Работно време:10.00 ч. - 12.00 ч., 14.30 ч. - 17.00 ч.
002 КОМИСИЯ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ КЪМ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     1123 София, бул. Княз Александър Дондуков 2  
003 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ etechsup@mvr.bg??? +359 2 982 5000 1000 София, ул. "6-и септември" 29  
004 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ" migration@mvr.bg +359 2 982 48 08 1202 София, бул. Княгиня Мария Луиза 48  
05 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"        
06 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ   +359 2 948 2999 1113 София, ул. Александър Жендов 2, ж.к.Яворов Приемна на МВнР
Телефон: +359 2 948 2018, +359 2 971 10 54
Работно време: Понеделник - Петък
от 9.00 до 17.30 ч
07 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" consular@mfa.bg Телефон: +359 2 948 2365 Факс: + 359 2 948 3094 1113 София, ул. Александър Жендов 2 иНФОРМАЦИЯ:
по визови въпроси за чужди граждани: +359 2 948 3016;
относно легализации и заверки: +359 2 807 6413.
Факс: +359 2 948 3094 по консулски въпроси безвизов характер
Факс: +359 2 948 3094 за кореспонденция с визов характер за чужди гражд
08 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА mlsp@mlsp.government.bg +359 2 81 19 443; факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18 1051 София, ул. Триадица 2 "Горещ" телефон 0 800 88 001
Всеки работен ден от 8.00 до 18.30 часа
09 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (АСП ) asp@asp.government.bg +359 2 935 0550 1051 София, ул. Триадица 2 (+359 2) 81 19 607 – Пресцентър
10 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА az@az.government.bg +359 2980 87 19; факс 02 986 78 02 1000 София, бул. Княз Александър Дондуков 3 Приемни дни:
Главен секретар на АЗ
Адрес: гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков” 3
Всеки трети четвъртък на месеца от 14 ч.
Тел. за записване: 02/9265 346

Смилен Вълов, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти
11 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"   +359 2 810 1740 1000 София,бул. „Княз Александър Дондуков“ 3 "Пресцентър"
Дина Христова,
телефон: 02/988 51 72
e-mail: dina.hristova@gli.government.bg
12 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   +359 2 923 7555 1000 София, ул. Славянска 1 Пресцентър /e-mail: pr@justice.government.bg / 981 91 57
13 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ sar@saref.government.bg 02/80 80 923, 02/80 80 924 1233 София; Район Сердика; бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б  
14 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (ДАЗД) sacp@sacp.government.bg +359 2 933 9050; +359 2 933 90 30; +359 2 933 90 11 1000 София, ул. Триадица 2 Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
София град – община Триадица (02) 958 50 00
Благоевград – (073) 177
Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие–(02) 9817686
15 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО mh@mh.government.bg +359 2 930 1119 1000 София, пл. Св.Неделя 5 Гореща линия в работни дни:+359 2 0301 152; +359 2 9301 253
При критични ситуации и инциденти: дежурен експерт всеки ден от 0-24 ч. +359 2 8050 300; 0888 33 45 45
16 НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК ) nzok@nhif.bg 0 800 14 800 1407 София, ул. Кричим 1, жк Лозенец  
17 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   +359 2 921 7799; факс: +359 2 988 24 85 1000 София, бул. Княз Александър Дондуков 2А Телефон за граждани: 0800 16 111 безплатен за цялата страна
18 МОН - РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ОБЛАСТ rio_sofia_oblast@.mon.bg +359 2 971 0299; +359 2 873 64 22; факс 02 870 53 27 1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл.5, ет.4  
19 МОН - РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (РУО ) - СОФИЯ ГРАД rio_sofia_grad@mon.bg +359 935 60 50; факс +359 2 988 39 37 1303 София, ул. Антим I-ви № 17  
20 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) e-mrrb@mrrb.government.bg +359 2 94 05 900; факс: +359 2 987 25 17 1202 София, ул. Св.Св. Кирил и Методий 17-19  
21 АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) ahu@mlsp.government.bg +359 2 931 80 95; +359 2 832 90 73; факс +359 2 832 41 62 1233 София, ул. Софроний Врачански 104-106 Работно време - Администрация
09.00ч. - 17.30ч. понеделник - петък
22 НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ) noi@nssi.bg 0700 14 802; +359 2 902 05 06; факс:+ 359 2 926 1440 1303 София, бул. Александър Стамболийски 62-64 Приемно време за граждани: 08.30ч.до 16.30ч. всеки работен ден
23 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) inforcenter@nra.bg; nap@nra.bg - за кореспонденция с електронен подпис 0700 18 700; +359 2 985 96 801 1000 София, бул. Княз Александър Дондуков 52 Работно време във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч
24 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ kzd@kzd.bg +359 2 807 30 30 факс +359 2 807 30 58 1125 София, бул. Драган Цанков N35 Работно време на деловодството

понеделник-петък

9.00-12.30 и 13.00-17.00Работно време на администрацията

понеделник-петък

9.00-12.30 и 13.00-17.30
25 ОМБУДСМАН priemna@ombudsman.bg +359 2 810 6955; факс: +359 2 81 06 963 1202 София, ул. Георг Вашингтон 22 ПРИЕМНА НА ОМБУДСМАНА:

адрес: София 1202, ул. Георг Вашингтон № 22

телефон: 02/81-06-955; факс: 02/81-06-963

e-mail: priemna@ombudsman.bg

уеб сайт: www.ombudsman.bg
26 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ     1038 София, ул. "П. Волов" № 2  
Records 1 to 28 of 28