Международна организация Представител E-mail Телефон Адрес Друга информация
  Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) Матайс льо Рут bulso@unhcr.org +359 2 980 24 53 1000 София, пл. Позитано 2  
  Международно организация по миграция (MOM) Радослав Стаменков - Ръководител на мисията, email: rstamenkov@iom.int iomsofia@iom.int +359 (2) 93-94-774 факс: +359 (2) 93-94-788 1463. София, ул. „Цар Асен” № 77: ел. поща:  
  УНИЦЕФ Мария Хесус Конде   +359 2 969 6208; Факс: +359 2 / 96 96 209 1504. София, бул. Княз Александър Дондуков 87  
  Европейска комисия - Представителство в България Огнян Златев - Ръководител COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (+359 2) 933-52-52 Факс: (+359 2) 933-52-33 1000 София, ул. "Г.С. Раковски" №124  
  Европейски парламент - Информационно бюро в България Теодор Стойчев
Ръководител
teodor.stoychev@europarl.europa.eu
epsofia@europarl.europa.eu тел. (02) 985 35 45 1000 София, ул. "Георги С. Раковски" №124  
  ВКБООН - Регионално представителство за Централна Европа   hunbu@unhcr.org 36 1 336 30 60, факс: 36 1 336 30 80 1027 Budapset, Felvinci ut 27, Hungary  
  Информационен център на Европейския съюз Диана Петрова, Диляна Павлова, Пенка Христова infocentre@evropa.bg +359 2 933 52 58, +359 2 933 52 37 1000 София, ул. „Георги С. Раковски“ 124 Приемно време
Понеделник - петък: 10:00 – 13:00 ч. и 14:00 – 17:00 ч.
Събота: 11:00 - 15:00 ч.
Records 1 to 7 of 7