Медия Вид E-mail Телефон Град Адрес Друга информация
  Българско национално радио (БНР) - Програма " Хоризонт"   newsroom@bnr.bg +359 2 9336 497 София 1000 бул. Драган Цанков 4  
  Българско национално радио (БНР) - Програма "Христо Ботев"   hristobotev@bnr.bg 02 9336 456 София бул. Драган Цанков 4  
  Асоциация на европейските журналисти-България ( АЕЖ-България )   team@aej-bulgaria.org   София 1000 Сохо София, ул. Искър 4 Лице за контакт:
Ирина Недева, Председател, мобилен: +359884362843
Мария Черешева, Зам.- председател, мобилен: +359899100608
Камелия Иванова, Главен секретар, мобилен: + 359899816825
  Българско национално радио (БНР)     +359 2 93361- централа София бул. Драган Цанков 4 Връзки с обществеността
+359 2 9336 361
  Съюз на българските журналисти (СБЖ)   sbj_bg@mail.bg +359 2/ 9872808 факс: +359 2/ 9883047 1000 София ул. "Граф Игнатиев" 4 Снежана Тодорова ­ председател на УС на СБЖ - snetod@abv.bg

Иван Върбанов ­ главен секретар на СБЖ - ivanvarbanov1@gmail.com
  Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика - http://www.newmedia21.eu/za-nas/ онлайн издание medianews21@gmail.com       РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
• проф. дфн Милко Петров (председател), СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК
• проф. д-р Маргарита Пешева, (заместник-председател)
  Българската национална телевизия (БНТ)   gledam@bnt.bg +359 2 9 444 999; +359 2 814 22 14 1504 София ул. "Сан Стефано" 29  
  Съвет за електронни медии (CEM )   office@cem.bg +359 2 9708810 Факс: 02/ 9733769 София бул. "Шипченски проход" 69 Работно време: 8:30 ч. - 17:00 ч.
Главен секретар:
Борислав Шабански - тел: 02/9708812
  Български медиен съюз (БМС)   office@bmu.bg +359 2 920 1221 +359 2 920 1222 Факс: +359 2 920 1999 1527 София ул. “Христо Ковачев” № 34  
  Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА)   office@baca.bg +359 2 943 46 44, 02 944 33 35 мобилен: + 359 888 061 880 1504 София ул. Сан Стефано 14, вх. Б, ет. 3, ап. 10 Николай Караджов – изпълнителен директор
Таня Йорданова – административен секретар
  Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)   office@bdvo.org 0885 314 109 1229 София кв. Надежда 3, бул. „Ломско шосе“ № 167 Работно време: всеки делничен ден от 09:00 – 17:00 часа
Records 1 to 11 of 11