Община Област Кмет E-mail Телефон Адрес Друга информация Лице за контакт
  Кърджали Кърджали Хасан Азис municipality@kardjali.bg; mayor@kardjali.bg +359 361 673 19, факс: +359 361 629 68 6600 Кърджали, бул. България 41 Хасан Азис - ДПС и зам. пред. на НСОРБ Сезгин Мюмюн Бекир
Секретар на Община Кърджали
ПРИЕМНИ ДНИ:

Сезгин Бекир – Секретар на община Кърджали
всеки вторник от 10.00 до 12.00 ч.
  Русе Русе Пламен Стоилов mayor@ruse-bg.eu +359 82 826 100, +359 82 881 881, факс: 082 834 413 7000 Русе, пл. Свобода 6 Връзки с обществеността:
082 881 745
pr@mayor-ruse.bg
Работно време:08:30ч. – 17:30ч.
Димитър Генков
Секретар
+359 82 881 812
  София - град (Столична община) София Йорданка Фандъкова, +359 2 987 3579, факс: +359 2 981 0703; jfandakova@sofia.bg   +359 2 986 4477 факс: +359 2 988 5697; 0700 17 310 Контактен Център 1000 София, ул. Московска 33 Работното време на центъра за информация и услуги на Столичната общинска администрация на ул. Московска 33 е от 7:30 до 19:30 часа.Приемна
02 9377 582
(9.00-17.30)
За записване за среща с кмета на
Светозар Йорданов Ерменков
+359 2 986 4477 факс: +359 2 988 5697
s_ermenkov@sofia.bg
Контактен център
0700 17 310
02 9377 303
(денонощно)
  Шумен Шумен Любомир Христов web@shumen.bg 054 857 785 9700 Шумен, бул. Славянски 17    
  Благоевград Благоевград Атанас Камбитов kmet@blgmun.com;+359 73/884413 blgmun.com +359 73 884 416/417/418 2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1 Работно време: 08.30ч. - 17.30ч. София Янчева 073/884450 sekretar@blgmun.com
  Бургас Бургас Димитър Николов obshtina@burgas.bg +359 56 840915; +359 56 840916; 3359 56 840917; +359 56 840918; +359 56 840919; факс 056 841314 8000 Бургас ул. "Александровска" 26 Записване за приемен ден:
Всеки четвъртък 08:30ч. до 12:00ч.

Горещ телефон на Община Бургас 056 841 560
Божидар Кънчев
Секретар
E-mail: b.kanchev@burgas.bg
Център за административно обслужване - от 8.30 до 18 ч.
  Видин Видин Кмет на община инж. Огнян Ценков +35994/ 609 416 e-mail: kmet@vidin.bg Кмет на община, инж. Огнян Ценков. +35994/ 609 416, e-mail: kmet@vidin.bg. Зам-кмет Устройство 094 609 416 пл. „Бдинци“ 2, 3700 Видин Център, Видин Център за услуги и информация на граждани
работно време от 08:00 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg
Секретар на Община Видин
+35994/ 609 457
  Добрич Добрич Йордан Йорданов mayor@dobrich.bg +359 58/ 601 203; +359 58/ 600 166 dobrich@dobrich.bg +359 58 600 001 ÷ 004 / централа /; Факс: +359 58 600 166 9300 гр. Добрич ул. „България” 12 Работно време за граждани:

понеделник - петък от 8:00 часа до 17:00 часа
Калина Георгиева
Секретар
058/ 600 306
058/ 600 165
k_georgiewa@dobrich.bg
  Ловеч Ловеч Корнелия Добрева Маринова Тел: 068/601 260 Факс: 068/601 261 email: kmet@lovech.bg obshtina@lovech.bg +359 68 / 601 261; факс: +359 68*601 261 5500 Ловеч, ул. Търговска 22 Център за услуги
и информация:068/ 688 381
info@lovech.bg
ПРИЕМНИ ДНИ

Предварително записване на
тел: 068/601 260
сряда от 8.30 до 11.30 часа
Даниела Минкова Цанова
Секретар
Тел.:068/688255
Email:
daniela.canova@lovech.bg
  Пловдив Пловдив инж. Иван Тотев info@plovdiv.bg +359 32 656 700, Факс: +359 32 656 713 4000 Пловдив, Пл. Ст. Стамболов 1,   Ангелина Атанасова Топчиева
Секретар
Тел.: 032/656 715
Факс: 032/656 713
Е-mail: a_topchieva@plovdiv.bg
  Силистра Силистра Д-р Юлиян Найденов Найденов, +359 86/ 824 243, +359 86/ 816 240 Факс: +359 86/ 823 343; mayor@silistra.bg press@silistra.bg Телефонна централа 086/ 816 333 7500 Силистра ул. "Симеон Велики" №33 Приемен ден на кмета
Вторник от 10:00 до 12:00 часа. Предварително записване на тел. 086/ 816 223 или на пропуска в Общинска администрация – Силистра.
Работно време:·08:00ч.–17:00ч.
Връзки с обществеността
Тел.: 086/ 816 226
press@silistra.bg
Ростислав Светославов Павлов
Секретар
E-mail: R.Pavlov@silistra.bg
+359 86/ 816 241, +359 86/ 816 222
  Варна Варна Иван Портних ivanportnih@varna.bg Кмет 052-820-280 052-820-000 т/ф 052-820-082 adm_obsluzhvane@varna.bg +359 52-820-800 Варна 9000, “Осми приморски полк” № 43 "Горещ" телефон за връзка - 080 080 806 Миглена Йонкова
myonkova@varna.bg Гл. експерт "Канцелария на кмета" 052-820-280
+359 52-820-000
т/ф +359 52-820-082
  Враца Враца Калин Каменов 092/ 663117, 626463 kmet@vratza.bg obshtinavr@b-trust.org +359 92/ 62 45 81, /62 45 82; факс +359 92/ 62 30 61 3000 Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6 Връзки с обществеността

+359 92/ 626471
pr@vratza.bg
Нина Дакева
Секретар
+359 92/ 663122
Приемен ден: вторник от 14.00 ч
  Велико Търново Велико Търново инж. Даниел Димитров Панов062/619304 mayorvt@vt.bia-bg.com +359 62/619 203 5000 Велико Търново, площад "Майка България" 2 Звено "Връзки с обществеността и протокол"
инж. Веселин Николаев Нинчев
+359 62/619287
Мина Илиева Илиева
Секретар
062/619305
  Монтана Монтана Златко Живков, +359 96 394201; факс+359 96 588 391 mayor@montana.bg mayor@montana.bg +359 96 301 249 ; +359 96 301 342 Монтана, пл. Жеравица 3, п.код 3400 . Приемните дни на кмета на Община Монтана се провеждат два пъти в месеца /през петък/, като датата се уточнява след всеки прием.

Можете да се запишете за участие в Приемен ден на място в Центъра за
Мариус Конов
Секретар
+359 96 394203; факс +359 96 300431
konov@montana.bg
  Плевен Плевен Георг Леонидов Спартански, тел.+359 64 800 700; факс: +359 64 844 230 mayor@pleven.bg +359 64 881 200; факс: +359 64 844 230 5800 Плевен, пл. "Възражане" № 2 РАБОТНО ВРЕМЕ
от Понеделник до Петък
от 8:30 до 12:30
от 13:00 до 17:00
Горещ телефон:
+359 64/ 881 323
Работно време. от Понеделник до Петък от 8:30ч. до 12:30ч. от 13:00ч. до 17:00ч.
Паулина Кирова
Секретар
Телефон:
+359 64 881-402

Email:
p.kirova@pleven.bg
  Сливен Сливен Стефан Радев, +359 44/ 663166; +359 44/ 611106; kmet@sliven.bg kmet@sliven.bg 044/ 611100 8800 Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1 Пресслужба
+359 44/ 611107; +359 44/ 611149
press.sliven@gmail.com
Прием на граждани – всеки първи четвъртък от месеца
Предварително записване – в Центъра за административно обслужване в Община С
Валя Радева
Секретар
+359 44/ 662210; +359 44/ 611215
sekretar@sliven.bg
  Габрово Габрово Таня Венкова Христова, +359 66 818 303 +359 66 809 371; t.hristova@gabrovo.bg gabrovo@gabrovo.bg тел.: +359 66 818400, факс: +359 66 809371, телефон за сигнали: 0700 144 10, 5300 Габрово, пл. Възраждане 3, Работно време
8:15 – 17:00
Tелефон за сигнали
0700 144 10
ПРИЕМЕН ДЕН ЗА ГРАЖДАНИ:
СРЯДА от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа
и
СРЯДА и ПЕТЪК от 9.00 до 12.00 часа - за дирекция „Обр
Полина Бориславова Тихова
Секретар
+359 66 818 320
+359 66 80 65 33
secretar@gabrovo.bg
  Кюстендил Кюстендил Петър Георгиев Паунов, тел.:+359 078/ 551 005 e-mail: P.Paunov@kustendil.bg obshtina@kustendil.bg +359 78/ 55 11 66, 55 10 05 Факс: +359 78/ 55 10 04 2500 Кюстендил, пл. Велбъжд 1 Работно време: понеделник- петък 08.00ч- 17.00ч тел.+359 78/55 11 66 СЕКТОР "ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Юлия Иванчева
Началник сектор
e-mail: julia.ivancheva@gmail.com
+359 78 551 166/в.240
  Пазарджик Пазарджик Тодор Димитров Попов secretary@pazardjik.bg +359 34 44 55 01; +359 34 96 96 96 Fax: +359 34 44 24 95 4400 Пазарджик, бул. България 2 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Работно време:
от 8:30ч. до 17:00ч.
Тел.: +359 34/ 444 395
ДИРЕКТОР
тел. +359 34/ 44 53 65
Приемно време за граждани:
вторник и четвъртък от 9.00 до 11.00 ч
Румен Кожухаров
секретар
+359 34 44 55 01/в.307
  Разград Разград Д-р Валентин Василев, kmet@razgrad.bg obshtina@razgrad.bg +359 84 660 091, +359 84 660 092 Фтно време: 08.00ч.-17.30ч.АКС: +359 84 660 090 7200 Разград, бул.Бели Лом 37А Работно време
08.00ч. - 17.30ч.
Нели Стоянова Добрева
Секретар
sdd@razgrad.bg
тел.+359 84 618/146
  Смолян Смолян Николай Тодоров Мелемов obshtina_smolyan@abv.bg +359/301/67-600; Факс: +359/301/62 426 4700 Смолян, бул. България 12 Административно и информационно обслужване

+359 301/67 619
Момчил Николов Николов
m.nikolov@smolyan.bg
  Стара Загора Стара Загора Живко Веселинов Тодоров, +359 42 614 652; Факс +359 42) 601 103 ; mayor@starazagora.bg sz@starazagora.bg +359 42 614 614 Факс +359 42 25 91 32 6000 Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107 Кметът Живко Тодоров всеки месец има редовни приемни дни за граждани. Необходимо е предварително записване в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора.
Център за услуги и информация
Рабо
Делян Нейков Иванов
Секретар
+359 42 614 630, 918 630, 600 767
d.ivanov@starazagora.bg
  Търговище Търговище Д-р Дарин Иванов Димитров obshtina@targovishte.bg +359 601 68 700 факс: +359 601 620 57, 622 12 7700 Търговище, пл.Свобода 0601 68 612 - "Горещ телефон" за въпроси, предложения, жалби, проблеми по специфични теми, сигнали за нарушения /8.00-12.00 ч. и 13.00 – 17.00 ч. в работен ден/ presscenter.targovishte@gmail.com
Христалина Халачева
Секретар
+359 601/68 689
  Хасково Хасково Добри Беливанов, +359 38 603300; kmet@haskovo.bg kmet@haskovo.bg +359 38 603300 Факс:+359 38 664110 6300 Хасково пл. „Общински“ 1 Работно време
понеделник до петък 8:30 - 17:00 часа /обедна почивка 12:00-12:30/
Секретар

+359 38 603302
  Ямбол Ямбол Георги Иванов Славов, +359 46 681 204 yambol@yambol.bg +359 46 681 201 8600 Ямбол, ул. Г.С.Раковски 7 Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник сектор "Връзки с обществеността": Севдалина Кръстева
+359 46/681221, e-mail: press@yambol.bg
Антон Кабрански
Секретар
+359 46 681 201
  Перник Перник Вяра Церовска +359 76 60 29 33 Fax: +359 76 60 38 90 obshtina@pernik.bg +359 76/684290; +359 76/602933 Факс:+359 76/58 50 01 2300 Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1 Работно време на администрацията от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.
Приемен ден на кмета и зам.кметовете: Всяка сряда от 10.00 до 12.00ч.
Радослава Манова
Секретар
+359 76 68 42 87
08869 89 696
  Софийска област   Илиан Тодоров - областен управител sofoblast@government.bg +359 2 9301 801 +359 2 9883484 1040 София, бул. „Витоша” № 6   Мая Цанова Главен секретар на Областна администрация на Софийска област
  Столична община - Район Витоша   Инж.Теодор Петков vitosha@sofia.bg 02/855 21 44 1618 София, кв.Павлово, ул."Слънце"№ 2   Рсица Ташева-Пенева
855 82 56
818 79 21
Приемно време за граждани:
Без предварително записване
всеки четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.
и всеки петък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
  Столична община - Район Младост Ifbrs Десислава Иванчева, +359 2/877 20 11   +359 2/974 62 30; +359 2/904 1231, +359 2/9041408. София, ж. к. „Младост-3“, бул. „Свето Преображение“ № 1 Работно време с граждани: от 08:30 – 17:30 часа
Приемно времена кмета с предварително записване (тел: 02/877 23 85)
Информация за контак1
+359 2/974 62 30
signali@so-mladost.com
  Столична община - Район Средец София Мария Ачкова, +359 2/948-43-22 m.achkova@sredec-sofia.org info@sredec-sofia.org +359 2 / 987-78-11, +359 2 / 987-78-12; Факс: +359 2/986-18-37 1000 София, ул. "Леге" № 6 Приемно време за граждани:
Всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.


Приемно време на кмета всеки понеделник: 15:30 ч.-17:30 ч.
след предварително записване при техническия сътрудник - Димитър
Борислав Примов - Секретар на района
02/948-43-19
b.primov@sredec-sofia.org
сряда: 10:00 ч.-12:00 ч.
  Столична община - Район Красно село София Христо Апостолов, тел.+359 2/895 11 02; h.apostolov@krasnoselo.net office@krasnoselo.net +359 2/895 11 00 Факс:+359 2/895 11 72 1612 София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 124 Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч. (след предварително записване на телефон +359 2/895 11 02) Секретар
Димитрина Георгиева
Стая 205, тел.:+359 2/895 11 60
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч.
d.georgieva@krasnoselo.net
  Столична община - Район Овча купел София Христина Семерджиева sook@mail.bg +359 2 / 9554462; 0898 077 87 23 тел.+359 2 / 855 61 61; факс :+359 2 / 955 95 68 1618 София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В, централа: e-mail : Приемно време на кмета Сряда 10 ч. – 12 ч. с предварително записване в понеделник 02/855 61 61 Инж. Любомир Донев Четвъртък
14 ч. – 16 ч.

02/955 53 39
02/904 10 68
  Столична община - Район Люлин София Милко Антонов Младенов e-mail: lyulin@sofia.bg +359 2/ 923 72 20; факс: +359 2/ 925 00 85 1336 София, бул. „Захари Стоянов" № 15 работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч
Приемно време за граждани: петък от 10-12 ч.
(след предварително записване на тел. +359 2/ 92 37 220)
Мара Янкова Тасева – секретар
тел:+359 2/ 92 37 219
e-mail: m.tasseva@lyulin.bg
Приемно време: сряда от 10:00 до 12:00 ч.
  Столична община - Район Връбница София Младен Младенов, +359 2/495-77-10 e-mail: info@vrabnitsa.bg факс: 02/934-66-54 1229 София, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б Приемно време:
Кмет: сряда 10:30-12:30 с предв. записване
Десислава Иванова
Секретар
+359 2/495-77-14
  Столична община - Район Нови искър София Даниела Руменов Райчева, +359 2 936 11 14, d.raycheva@novi-iskar.bg info@novi-iskar.bg +359 2 936 11 14 факс: +359 2 9917623 1281 Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" № 123 Приемно време на кмета
сряда
09.00ч - 12.00 ч.
 
  Столична община - Район Надежда София инж. Димитър Димов +359 2 495-17-99 info@so-nadejda.com +359 2 837 74 63,+359 2 495 11 57, Факс:+359 2 837 64 65 София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55 Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.
Приемен ден на заместник-кметовете и секретаря на район „Надежда“, Столична община: всеки вторник от 14.00 до 17.00 ч.
Вяра Арнаудска
Секретар
+359 2 495-17-96
  Столична община - Район Искър София Ивайло Цеков +359 2/ 979-13-60 nfo@raioniskar.bg +359 2 979 13 10; +359 2 979 07 11 Факс: +359 2 872-20-62 E-mail: i 1592 София , жк. "Дружба" 1 , бул. Кръстю Пастухов" № 18 Приемно време:
Кмет
Сряда, 10:00 - 12:30 ч.
(след предварително записване
на тел.: 979 13 66)
Секретар
Вторник, 09:00 - 12:30 ч.
Сряда, 10:00 - 12:30 ч.
Боряна Георгиева
Секретар
+359 2/ 979-13-03
  Столична община - Район Илинден София Иван Божилов, +359 2 439 73 60, ivan.bozhilov@ilinden.bg info@ilinden.bg факс+359 2 439 73 61 1309 София, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б факс: 439 73 61 e-mail: info@ilinden.bg РАБОТНО ВРЕМЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА: от понеделник до петък - от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Кмет: понеделник - от 13:00 ч. до 16:00 ч
инж. Лилия Тиркова
Секретар
+359 2 439 73 36

l.tirkova@ilinden.bg
  Столична община - Район Красна поляна София Иван Чакъров toa_krpoliana@mail.bg +359 2 921 72 56; факс +359 2 828 48 83 1330 София, ул. „Освобождение“ № 25 Горещ телефон, на цената на един градски разговор от цялата страна:
0700 15 727
Работно време: 8:30 – 17:00 часа
 
  Столична община - Район Триадица София инж. Николай Стоянов Терзиев, +359 2 80 54 101; n.terziev@triaditza.org   +359 2/80 54 124/6 1000 София, ул. П.В.Алабин 54, ет. 3 Кмет: Приемно време с граждани: всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч., етаж 2, стая 207
Ръководство:вторник от 9:00 до 12:00 ч. и четвъртък от 14:00 до 16:00 ч.
Секретар на „Местна комисия за борба
Секретар
+359 2/80 54 109
ГОРЕЩАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА ДЕЦА, ЮНОШИ И РОДИТЕЛИ
+359 2 95 85 000
  Столична община - Район Възраждане   Савина Савова, +359 2 / 9814364; s.savova@so-vazrajdane.bg info@so-vazrajdane.bg +359 2/ 981 43 64 1303. София, бул. Александър Стамболийски 62 Приемно време за граждани: Вторник и четвъртък от 14.00 до 17.00 ч.
Приемно време на кмета: Сряда от 9:30 до 12:30 ч. (след предварително записване)
Дарина Енева
Секретар
+359 2 / 9804407
d.eneva@so-vazrajdane.bg ; d.eneva@abv.bg
  Столична община - Район Оборще     oborishte@so-oborishte.com 02/ 943 18 40 Факс: 944 16 67 1505 София, бул. “Мадрид” № 1    
  Столична община - Район Сердика София инж. Тодор Кръстев, +359 2 921 80 82 Мобилен: 832 50 65, kmet_serdika@abv.bg   +359 2 832 2095; +359 2 921 80 19 София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза 88 Приемно време на кмета : ВСЯКА СРЯДА ОТ 9:00 до 12:00 часа
Работно време:
Администрация: 08:30 - 17:00
инж. Мариела Петкова - секретар
Приемно време: ВСЯКА СРЯДА ОТ 9:00 до 12:00 часа
Е-мейл:
mariela_petkova@abv.bg
+359 2 831 70 77
Мобилен:
(02) 831 20 60
  Столична община - Район Подуяне София Ева Митова raion@poduiane.info +359 2 8146 100 Факс:+359 2 847 1871 1517 София, ж.к. Суха река, ул. Плакалница 51 Приемно време на кмета на район Подуяне
г-жа Ева Митова
сряда 14.00 - 16.00 ч.
След предварително записване на тел. 8146-158.
Елица Байчева - Секретар
Приемно време:
сряда 14.00 - 16.00 ч.
  Столична община - Район Слатина София Наталия Стоянова, +359 2 870 55 32 info@so-slatina.org +359 2 870 55 32 1574 София, бул. „Шипченски проход” 67 Приемно време на кмета: Сряда от 09.00 до 12.00 ч.
Записването става предварително всеки понеделник на тел.+359 2/8705532
Технически секретар на Кмета
Соня Вълева
+359 2 870 55 32
Димитрина Джавелкова - Секретар
+359 2 873 14 68
  Столична община - Район Изгрев София инж. Цветомир Жеков, +359 2/9701032 info@so-izgrev.bg +359 2/970 10 32 Факс: +359 2/ 8710159 1113 София, ул."Атанас Далчев" №12 Работно време: 8:30ч. : 17:00ч.

Работно време административни услуги: 8:30ч : 17: 30ч.Телефон: 02/970 10 32

Факс: 02/ 8710159

Работно време: 8:30ч. : 17:00ч.

Работно време админи
Станислава Колева
Секретар
+359 2/9701012
info@so-izgrev.bg
  Столична община - Район Лозенец София Любомир Дреков, +359 2/866 55 09; l.drekov@lozenets-sofia.org office@lozenets-sofia.org +359 2 963 08 64 1142 София, бул. „Васил Левски” 2 Приемно време на кмета: всеки понеделник от 13.30 до 16.00 ч. след предварително записване на тел. +359 2/866 55 09 Страхил Минчев - Секретар
+359 2 963 08 64
s.minchev@lozenets-sofia.org
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.
  Столична община - Район Студентски София Димитър Константинов Дилчев, +359 2 9622944 dilchev@yahoo.com rajon@studentski-so.org, +359 2 8683124, факс: +359 28686116 1700 София, ж.к. Студентски град, бл. 5 Приемно време на кмета:
сряда 14.00 - 16.00 ч.
Ирина Костова Кривошиева-Петрова
+359 28681169; krivoshieva@studentski.bg
Приемно време:четвъртък 13.00 - 16.00 ч.
Records 1 to 49 of 49