Асоциация E-mail Телефон Град Адрес Председател Изпълнителен директор
  Национално сдружение на общините в Република България namrb@namrb.org +359 2 943 44 67; +359 2 943 44 68 1111 София ж.к. Гео Милев, ул.Голаш 23    
  Асоциация за развитие на планинските общини НПО bulmonte@mail.bg 0888 864 7629; 02 818 58 50 1404 София ж.к. Стрелбище, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 10-11, Д-р Чавдар Русев  
  Национална асоциация на общинските служители в Република България lazarov@namcb-org.bg 0887 996 214 1000 София ул. Тодорини кукли 1    
  Национална асоциация на секретарите на общини в Република България naso.rb11.gmail.com +359 2 66 80 6493 Габрово пл.Възраждане 3 Д-р Наталия Христова-Радомирска, Изпълнителен директор  
  Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО) office@ubbsla.org +359 52 600 266 9000 Варна ул. Преслав 4 Атанас Стоилов, кмет на община Аксаково
Председател на Управителния съвет
 
  Асоциация на общините от южен централен район "Хебър" ( АОЮЦР "Хебър" ) hebarr.ram@gmail.com +359 32 626 623 4000 Пловдив пл. Централен 1, ет.2, П.К. 499 Константин Георгиев
Изпълнителен директор
 
  Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО ) amco@abv.bG 0884 070 004 1202 София ул. Козлодуй 40, еш.2 Михаела Малеева
Изрълнителен директор
 
  Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление" ( НАПИМС) office@nalilg.org +359 2 981 01 16 1113 София ул. Николай Хайтов 2, ет.3    
  Регионална асоциация на общини "Тракия" (РАО "Тракия") ramt@ram-trakia.org +359 42 600 586 6000 Стара Загора бул. Христо Ботев 100, ет.3, офис 6    
  Регионално сдружение на общините "Марица" (РСО "Марица" ) maritza@maritza.info +359 38 66 5021 5300 Хасково ул. Цар Освободител 4    
  Регионално сдружение на общини Централна Стара планина (РСO "ЦСП") rso-csp@@rso-csp.org +359 66 804 613 5300 Габрово ул. Опълчнска 9    
  Сдружение на югозападните общини (СЮЗО) aswm@abv.bg; office@aswm.net ; aswm.blagoevgrad@gmail.com +359 73 66 22 75 2700 Благоевград ул. Т.Александров 23, ет..3, офис 32    
  Сдружение на югозападните общини (СЮЗО), клон София elena.zaneva@gmail.com +359 887 908 888 Сливница пл.Съединение 1    
  Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС ) flgr@flgr.bg +359 2 976 8989 1784София ж.к.Младост 1, ул.Йерусалим бл.51, Бизнес сграда, офис 2 Лъчезар Росенов, кмет на град Добрич
Председател на Управителния съвет
 
  Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) оffice@napos-bg.org +359 2 / 986 9999 София бул. "Княз Александър Дондуков" 9 Технически сътрудник
Дарина Ватова
0876 198116
naposbg@abv.bg office@napos-bg.org
 
  Асоциация за развитие на София office@sofia-da.eu 029520346 София бул. Патриарх Евтимий 92    
Records 1 to 16 of 16