Име Вид Описание E-mail Телефон Град Адрес Друга информация
  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)     bica@bica-bg.org 00359 2/963 37 52, 963 37 56 1527 София ул. „Тракия“ №15 Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организ
  Българска стопанска камара (БСК )     office@bia-bg.com + 3592 932 09 11 Факс: + 3592 987 26 04 1000 София ул. Алабин 16-20 Телефон: + 3592 932 09 11 Факс: + 3592 987 26 04 Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 36-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори
  Българска търговско-промишлена палата (БТПП )     bcci@bcci.bg +359 2 8117 400, 987 26 31, факс: (02) 987 32 09 1058 София ул. Искър, 9 Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите члено
  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ     office@ceibg.bg +359 2 981 9169 факс: +359 2 988 6776 1463 София ул."Хан Аспарух" 8 КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:
произвежда три-четвърти от БВП на България
дава работа на над 900 000 души
обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове
осигурява н
  Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“     katia@spb.bg +359 2/42 24 708 1164 София бул. Джеймс Баучер 23  
  Геймлофт България ИТ     00359 889 888 765 Fax: 00 359 2 489 00 56 1000 София бул. "Мария Луиза" 2, ЦУМ, ет. 3 Христина Христова, HR специалист hristina.hristova@gameloft.bg
Олга Малчева, HR специалист, olga.malcheva@gameloft.bg
  Cnet Group IT   consulting@cnetcorp.com 0886 107 251     Виктор Леков, CEO
  Аладин Фуудс     info@aladinfoods.bg +359 2 81 222 00 1324 София бул. Европа 119 Отдел "Връзки с обществеността" - e-mail: pr@aladinfoods.bg и тел.: 0886 223 666
Отдел "Човешки ресурси" - e-mail: hr@aladin.bg
За доставка на адрес поръчайте онлaйн на www.aladinfoods.bg или на тел
  Катро България HR комапания   sofia@catro.com 029873036 София ул. Брегалница 45 Обучения за работодатели, желаещи да наемат на работа бежанци
Records 1 to 9 of 9